Новини  

Балкански войни през 1912-1913. Първата и втора Балкански войни през 1912-1913 години са белязани с най-много предателства за турците живущи в региона. Виж повече
Както се вижда, българските власти упорито не искат да установяват виновниците и вината за престъпленията извършени по време на насилствената асимилация, защото агентите на тогавашното гестапо-ДС, днес са все още на власт в България. Виж повече
Съгласно закона всяка молба до ТЕЛК трябва да бъде разгледана и решена в рамките на три месеца. Въпреки това в областта с преобладаващото турско население Кърджали, ТЕЛК-овите решения с изключение на раково болните, се проточват до към две години. Тоест в Кърджали законовите срокове не се спазва от ТЕЛК. Виж повече
Декларация за неуместността на 3-ти Март, като национален празник на България гласи: „Датата 3-ти март има тясна връзка и с насилствено-асимилационната политика на българската държава, срещу турците и мюсюлманите в страната. Виж повече