Новини  

Том Хайнс в Кърджали: Кмета Хасан не е ли турчин?!

0 Коментари
3208
05 дек 2018

  Искането за осигуряване на халал храна (в общинските Детски градини) противоречало на правовия ред в страната… Това е пароноичното* становище на община Кърджали като ответник пред КЗД, по делото „Хелал храна за децата ни” заведено от група мюсюлмани от града. 

  Британския дипломат и ръководител на политическия отдел на британското посолство е отговорил с въпроса „Хасан не е ли турчин?“ на среща с мюсюлмани в Кърджали. 

Това предадоха на rodopite.net от инициативния комитет „Хелал храна за децата ни“. 

Представители на групата кърджалийски мюсюлмани са поискали среща с британския дипломат на 3-ти декември. Неформалната среща се състояла в лобито на хотел в града. 

„Информирахме Г-н Хайнс за частичната религиозна дискриминация в България, свързана с отказа на местната власт и държавата официално(регламентирано) да предоставят „Право на избор на хелал храна“ на малките деца на мюсюлманите в детските градини, както и в държавните болници. Разказахме, че община Кърджали не проявява необходимото разбиране да регламентира това наше човешко право, в Наредба и, че не приема нашата идея за предварително анкетиране за избор на религиозно съобразена храна на родителите преди началото на всяка учебна година. Дипломатът особенно се учуди, че дори на бежанците и затворниците в България се предоставя право на хелал храна, а турците и мюсюлманите официално нямат право на избор на хелал храна дори за малките си деца“ разказва М. Ахмед от И.К. „Хелал храна за децата ни“. 

След като се осведомил за проблема Г-н Том Хайнс, леко усмихнат е попитал: „Кмета Хасан не е ли турчин?!...“  

Британският дипломат е поел ангажимент да постави проблема пред кмета Хасан Азис и кърджалийската депутатка Цвета Караянчева. 

  Както е известно група кърджалийци- родители на малки деца, от три години насам водят неравна битка с общината и държавните институции за правото на избор на хелал храна за децата на мюсюлманите в общинските детски градини и в държавните болници в България.

 

РАЗВИТИЕ ПО ДЕЛАТА „Право на избор на хелал храна за децата ни“

През април, 2017г. административният съд в Кърджали(адм. дело 40/2017) прие за основателна Жалбата на родителите мюсюлмани, че децата на мюсюлманите са дискриминирани заради невъзможността да се хранят с религиозно приемлива храна в общинските детски. и ОТМЕНИ решението на КЗД,  според която това (липсата на право на избор на хелал храна за децата) не представлява дискриминация. Решението на КЗД от 2016г. беше взето в разширен петчленен състав. Този състав на комисията включва и бивши ДПС-ари, които въпреки турския си произход не видяха дискриминация в храненето на малките деца на мюсюлманите със свинско месо, против волята на родителите!? КЗД смята, че правото на избор на хранителен режим, съобразен с нормите на религията, можело „…да бъде защитено само тогава, когато не противоречало на интерес от по-висш порядък".Такъв бил- публичният интерес от отглеждане на здраво и пълноценно поколение. 

Чл.6 ал.2 от Закона за Вероизповеданията обаче гласи, че: Родителите, настойниците и попечителите имат право да осигуряват религиозно възпитание на децата си в съответствие със собствените си убеждения.” 

КЗД, която е на държавна хранилка, обяснява, че храната е била стандартизирана (каквото и да означава това!?) и съобразена с бюджета на посочените институции, като отклонения са били предвидени само за децата със здравословни проблеми. В мотивите на КЗД се казва също, че здравите деца са били третирани равно съгласно съществуващите разпоредби, а различното им третиране би било дискриминация, т.е. Българската Комисия за Защита от Дискриминация смята, че децата и на мюсюлманите, трябва да се хранят и със свинско месо като децата на християните,...за да нямало дискриминация!?!? Наистина Смешно и Жалко Становище, за Комисия, която трябва да се бори за ПРАВАТА на гражданите включително и за религиозните права на мюсюлманите в България. 

  Община Кърджали представлявана от кмета Хасан Азис, в своето становище също пренебрегва правата на мюсюлманите, разписани в настоящия Закон за вероизповеданията и други  и с почти „комунистическо*” наставление посочва, че искането за осигуряване на халал храна противоречало на правовия ред в страната, демек- Ако турците и мюсюлманите не ядат свинско, се нарушавал „… правовия ред в страната.”!? 

КОЙ* може да предполага, че правовия ред в България, се основава на хранене със свинско месо на децата на турците и помаците, дори и против волята на техните родители!?  

Родители съобщават, че при защита на параноичната* си теза пред КЗД, общината на Хасан, дори е цитирала комунистически Наредби за хранене на децата от 1976г.!

 

 Решението на КЗД по-късно е обжалвано пред административен съд-Кърджали, който ОТМЕНЯ това решение с мотивите, че в решението става дума само за третирането по признак „религия“, но не са събирани доказателства и липсват мотиви по отношение на дискриминация, основана на „етническа принадлежност“ и „произход“.

Административният съд намира, че „КЗД не е извършила пълно и обективно изследванепо твърденията за дискриминация по признаците „етническа принадлежност“ и „произход“, както и „дискриминация по признак „религия“ в общинските и държавни училища и болници, изразяваща се в липсата на религиозно приемлива храна“.

Съдът смята, че КЗД е приела „априори*,че зачитането на правото на родителите да определят храната на децата си в зависимост от религиозните им убеждения, засяга публичен интерес от по-висш порядък отглеждането на здраво и пълноценно поколение“. Уточнява се, че комисията не е посочила „какви конкретни нормативни изисквания за здравословно хранене биха били нарушени“!?
  
„Не е разгледана възможността, при заявено от родителите изрично желание,свинските продукти, присъстващи в менюто на децата, да бъдат заменяни с друг вид месни продукти, със съизмерима хранителна стойност и при съпоставима цена.
Не е обсъждан въпросът, противоречи ли тази възможност на изброените в решението нормативни актове, уреждащи здравословното хранене на децата или е свързано със създаването на по-добра организация в съответните държавни и общински институции.“ – се казва още в съдебното решение.

 В становището на Съда се посочва, че в зависимост от отговора на горните въпроси, „следва да се направи и съпоставка между законната цел по здравословно хранене, постигана чрез предлагане на стандартизирано меню в детските градини и законния интерес на родителите“. 

А законният интерес на родителите, включва и ПРАВОТО им (съгласна Закона за вероизповеданията и др.), да възпитават децата си „…в съответствие със собствените си убеждения”.

 Преписката е върната на Комисията за защита от дискриминация. 

 

КЗД пак е потвърдило своето странно* решение, че не смята за дискриминация това* (храненето на децата на мюсюлманите със свинско в детските градини, без съгласието на техните родители).

Второто решение на КЗД също е обжалвано и следващата инстанция, която ще разгледа и произнесе по делото „Право на избор на хелал храна за децата ни“, е Висшият административен съд (ВАС).

 

От Инициативния комитет „Хелал храна за децата ни“ са решени, да си търсят човешките права докрай, включително, завеждайки дело за религиозна дискриминация срещу българската държава пред Съда в Страсбург (ЕСПЧ).

 

rodopite.net

 

 

 

0.0
Последна актуализация на:: четвъртък 06 декември 2018 20:07
Сродни статии: Етнически националисти в кандидатските листи на ПП "Продължаваме Промяната" в гр.Кърджали Златна монета от Турско Сдружение на Изселници за шахматния гений Нургюл Салимова Турците и Македонците са против честването на 3-ти Март, като „национален празник" Удивителният свят на Лоли Пладнешки обир от фелдшер Бирсен и потулване по веригата Лидерът на НПСД Орхан Исмаилов почете най-младата жертва на възродителния процес – бебето Тюркян… Две Дози Побългаряване, Моля! ДПС пак се подигра с турците в Млечино, с песен за Питу Гули Има ли злоупотреби в ОД „Земеделие Ще изхвърчат ли и калинките на Караянчева?
Том Хайнс в Кърджали: Кмета Хасан не е ли турчин?!

Нямате коментари все още...

Остави отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.