Новини  

Ти защо не знаеш Български бе…?!

0 Коментари
3278
05 апр 2018

 Не говориш на български- Глоба! 

Не искаш да учиш на български- Глоба! 

Не искаш да рецитираш "Аз съм българче"- Двойка!

Прокуратурата откри 13 113 родители, неизпратили децата си на градина или училище 

„Ти защо не знаеш Български бе…?!” 

Българската прокуратура след като реши всички законови проблеми в страната и успешно изкорени корупцията в държавната администрация, сега тръгна да проверява всяко семейство, което не пуска детето или децата си на детска градина или учищилище.  

Върховна административна прокуратура - ВАП извърши проверка за законност на територията на цялата страна по спазване на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/. 

Проверката е реализирана от ВАП чрез възлагане от териториалните прокуратури на кметовете на общините. 

Установени са 4835 родители, които не изпълняват задължението си да запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище. 

Допълнително в 8278 други случаи са констатирани родители, които не осигуряват присъствие на децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или почасова форма на организация в детска градина или училище, или подлежащи на задължително училищно образование, записани в дневна, вечерна, дистанционна или комбинирана форма на обучение в училище. 

Установени са и 264 родители, които не осигуряват присъствието на децата си в допълнителното обучение. С оглед констатациите от проверката от компетентните органи са съставени 1173 акта за установяване на административно нарушение-АУАН и 509 наказателни постановления-НП. 

В 62 случая прокурорите са ангажирали по реда на надзора за законност кметовете на общините, които не са определили длъжностни лица за извършване на проверките.  

Целта на проверката била да се обезпечи конституционното право на децата на образование. 

Но какво всъщност в България означава конституционното право на децата на образование.??? 

В България това означава, че си задължен да запишеш детето или децата си на предучилищно или училищно обучение, което задължително е на Български език!

Конституцията на България от 1991г. не позволява съществуването на Турски или Руски училища в страната. Същата конституция, дори забранява публичното ползването на турския език, който е роден език за почти 1 милион граждани на страната и въпреки, че съвсем формално децата от турските и мюсюлманските семейства имат право да изучават Турския език, като Свободно Избираем Предмет, с различни методи в училищата това желание на децата се пренебрегва.

Така например, от 1993г. насам МОН не печата учебници по турски език, въведена е и минимална бройка желаещи деца за да се образува паралелка по Турски език, и въпреки всичко дори да се събере такава паралелка, часовете за изучаване на Турски език се определят в късния следобед или когато децата са най-изморени.  

Още при първоначалното си постъпване в Детска градина на 3, 4 или 5 годишна възраст, често самите деца, за които българският не е майчин език, биват навиквани и укорявани на български т.е. на напълно неразбираем за тях език, като често този укор е и от рода на „Ти защо не знаеш български бе…?“.

Така се получава няколкомесечен въвеждащ тормоз върху крехката психиката на най малките, които не са етнически българи.  

Въпреки, че в Чл.16 на Закона за предучилищното и училищното образование е записано, че: За децата и учениците, за които българският език не е майчин, се създават допълнителни условия за усвояването му с цел подпомагане на образователната интеграция при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език.” това, не се прилага на практика.

Ясно е, че тези допълнителни условия* трябва да включват и възпитателки владеещи едновременно и двата езика, но такива често липсват.  

Ясно е и това, че такива допълнителни условия* не може да се създават в претрупани детски групи от по 38-40деца, каквито са всички в гр. Кърджали например. 

Съчетанието на тези проблеми създава директен психологически тормоз върху крехката психика на децата от етнически турските и ромските семейства, като в голяма степен отнема шанса за равен старт в образованието на тези деца. 

Това е и една от причините, много деца и родители трайно да загубят интерес в образователната система. 

Българската държава не се интересува, защо аджеба* 13 113 родители, не пускат децата си на училище, защо десетки хиляди семейства нямат мотивация да изучат децата си и защо хиляди деца се чувстват чужди в българското училище???  

 Българската държава под давлението на националистическото управление на страната, вместо да търси езиково-дискриминационните причини поради, които десетки хиляди се разграничават от българското образование, предпочита за по-лесно да санкционира и да събира глоби и от най-бедните мизерстващи семейства от малцинствата. 

  Българската Прокуратура не проверява, ЗАЩО не се прилага Чл.16 от ЗПУО, и защо не се извършва правилно „въвеждащото езиково обучение” за децата от турските и ромските семейства.

  Прокуратурата не проверява и ЗАЩО не се спазва ЗАКОНОВОТО ИЗИСКВАНЕ за назначени служители на длъжността „експерт по турски майчин език*" към Регионалните управления на образованието и защо в страната от 28 РУО няма назначен нито един експерт по майчин език???

Езиковото отчуждаване, не признаването на езика на другите- тези, които не са етнически българи и дискриминационното отношение към Турския език в България и занапред ще гарантира, това че десетки хиляди семейства в страната, няма да изпращат децата си на училище, ще гарантира и това, че българското училище със задължителния български език ще продължи да отблъсква много деца, които всъщност биха били щастливи да получават обучение на майчиния си език. 

Първото нещо в читанките, което първолаците са задължени да научат е написаното от Иван Вазов специално за етническите българчета преди 99 години, стихотворение "Аз съм българче"!? За една трета от населението на България- турците, мюсюлманите и другите небългари обаче, това си е чисто дискриминационен текст, който напомня най-вече за годините на безконечните асимилационни кампании. 

И за това, няма да има никакво значение, колко акции ще проведе прокуратурата и колко санкции ще наложи, на тези бедни семейства от малцинствата, които не искат децата им да се обучават на Български език и в българско училище.  

Защото езикът е най-съкровената част от човешката същност. И все някога българската държава също трябва да го разбере.

rodopite.net

 

0.0
Последна актуализация на:: вторник 10 април 2018 13:41
Сродни статии: Етнически националисти в кандидатските листи на ПП "Продължаваме Промяната" в гр.Кърджали Златна монета от Турско Сдружение на Изселници за шахматния гений Нургюл Салимова Турците и Македонците са против честването на 3-ти Март, като „национален празник" Пладнешки обир от фелдшер Бирсен и потулване по веригата Две Дози Побългаряване, Моля! Орхан Исмаилов от гроба бебето Тюркян: „Новото правителство обслужва ДПС. Българските турци са и... Кмета Неджми ли премахна турското приветствие от табелата на Джебел? Мизерни 258 евро става нетната минимална заплата в България Турчин и албанец преговарят за България и Македония, но… Етническата омраза в българските учебници и….плачевен резултат
Ти защо не знаеш Български бе…?!

Нямате коментари все още...

Остави отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.