Новини  

Правата на жените в Османската Държава, Турция и България

1 Коментари
4904
07 мар 2019

 

Честит Международен ден на жената – 8-ми Март!!! 

Международният ден на жената се празнува всяка година на 8 март. Това е ден за международно признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените. 

Започнал само като политическо събитие за социалистите, празникът постепенно става част от културата на много страни.

 В много страни темата за политическите и човешките права на жените, отстоявани от ООН, е силно застъпена, а на борбата за признаване на тези права на жените по света се гледа отговорно и с надежда. 

В България денят се празнува и като Ден на майката. 

Нека разгледаме интересното историческо развитие на правата на жените в съседната Османската империя и РепубликаТурция от 1843г. до 1999г. т.е. в рамките на 155 години, като ги сравним с правата на жените в България...

Някои факти, като това, че жените в Република Турция са придобили избирателни права доста преди жените в Царство България са наистина интересни и изненадващи. 

Преди Републиката: 

1843г.: За първи път турските жени започват да заемат своето място в социалния живот с образованието по акушерство, което получавот от медицинските училища; 

1847г.: Публикуван е законът "Irade-i-sena", който предоставя равни права за наследство на момичета и момчета в Османската империя; 

1858г.: С публикуването на "Кодекса за земята" на Османската империя, на жените е дадено правото да наследяват имущество, и когато наследството е споделено - жените и мъжете(момчетата и момичетата) имат равни права;  

През същата/1858г./ година в Османската империя са открита и светски училища за момичетата; 

1869г.: Издава се първото специализирано женско седмично списание. Списанието "Terakk-i Muhadderat", което е описано като първата постоянна публикация за жени, започва да се публикува редовно; 

1869г.: Указът "Maarif-i Umumiye", е първото юридическото задължение за образованието на момичетата. Година по-късно се открива "училището за учители на момичета" Dar-ul Muaratimat в Истанбул; 

1871г.: Законът за създаване на семейство на Османската империя, който гласи, че бракът се сключва в присъствието на официален служител, минималната брачната възраст е определена, като 18 години за мъжете и 17 години за жените. Същият закон обявява и принудителните бракове за невалидни;

1876 г.: първата Конституция на Османската държава от 1876г.- Kanun-i Esasi, вменява еднакви права и задължения на жените и мъжете; 

1897г.: Жените, започват да заемат все повече и повече място в социалния живот, за първи път се наемат и жени като "платени работници по трудово правоотношение".  

1913г.: През тази година жените в Османската империя придобиват право да работят като държавни служители. Година по-късно жените имат право да се занимават и с търговска дейност и предприемачество; 

1914г.: В Османската империя е открита първата институция за висше образование за жени под името "İnas Darülfünunu"; 

1922г.: Жените за първи път се срещат със света на науката. По онова време седем жени се записват във Факултета по медицина в Истанбул;  

Републиканския период, 1923г.-1950г. 

1926г.: С приемането на Турския граждански кодекс са премахнати разпоредбите за полигамията и едностранния развод, а жените получават право на развод, попечителство и имущество; 

1930 г.: Жените в Турция получават правото да избират и да бъдат избирани на общински избори; Същевременно жените в Царска България например, за първи път получават частично право да гласуват на общински избори 7 години по късно- през 1937г.  

1930г.: Жените в Турция придобиват право на платен отпуск за раждане и отглеждане на дете; 

1933г.: Създадена е образователна дирекция "Техническо образование на момичетата", която осигурява професионално образование за момичета и жени; 

1933г.: Чрез изменение на Закона за селата, жените получават правото да стават кметове на села и да бъдат избирани в селските съвети; 

1934г.: С изменението на Конституцията на Р.Турция, жените получават правото да избират и да бъдат избирани на всички избори; За сравнение, през 1938г. само част от жените в България, а именно тези над 21 години, които са "омъжени, разведени или вдовици" придобиват право да избират, но не и да бъдат избирани на избори; Право да бъдат избирани, жените в България придобиват едва през 1946г.; 

1936г.: Кодексът на труда на Р. Турция влиза в сила. Направени и предвидени са специални договорености за професионалния живот на жените; 

1937г.: Турция ратифицира Конвенция № 45 на М.О.Т. от 1935 г., която забранява на жените да полагат тежък и опасен труд в рудниците и други; 

1945г.: Със Закон № 4772 се уреждат правата на жените за парична помощ за майчинство (обезщетение за майчинство); 

1949г.: Със Закон № 5417 се регулира пенсионното осигуряването за старост на жените, като равнопоставено на мъжете; 

 Републиканския период след 1950 г. 

1952г.: Министерството на здравеопазването на Република Турция започва да предоставя задължителни здравни услуги на майките и децата; 

1965г.: Приема се Законът за планиране на населението, който регламентира свободната продажба и разпространение на средства срещу бременността и признаването на правото на аборт в случай на медицинска необходимост; 

22 декември 1966 г.: Турция ратифицира Конвенция № 100 от 1951 г. на М.О.Т., която предвижда равно заплащане на жените и мъжете за еднакъв труд; 

27 май 1983 г.: С влизането в сила на Закона за планиране на населението, за жените се допускат крайни срокове до 10тата седмица за аборт и доброволни методи за хирургична стерилизация; 

 1985г.: Турция ратифицира Конвенцията на Организацията на обединените нации за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), Конвенцията влезе в сила през следващата година; 

1985г.: В петия петгодишен план за развитие на страната, Проблемите на жените се разгледаха в отделна глава, като бяха определени и специални политики по тези проблеми; 

1987г.: Създаде се Консултативен съвет по въпросите на женската политика - официална институция, фокусирана върху проблемите на жените; 

1989г.: В Истанбулския Университет е създаден Изследователски и приложен център по въпросите на жените. Днес броят на тези центрове, създадени в Университетите В Турция  е 13; 

20 февруари 1992 г .: Представители на Международен център за научни изследвания и напредък в образованието на ООН (INSTRAW) - Генерална дирекция "Статут и проблеми на жените" се срещнаха с представители Турското правителство и бе приета програма за връзка с жените в Турция и за сътрудничество с ООН. Бяха реализирани програми и проекти; 

1992г.: Създаде се Държавен статистически институт за социална структура и женски статистически клон с цел създаване на база данни, базирана на пола; 

1993г.: Открива се първата катедра "Изследвания по проблемите на жените" към Истанбулския университет и започва стажантската програма. Днес броят на университетите, които са предложили магистърска програма чрез откриване на магистърска степен по " Изследвания по проблемите на жените ", достигна десет; 

1993г.: Фондация "Солидарност на жените" открива специализиран женски консултативен център и женски приют с подкрепата на община Алтъндаг; 

1994г.: В Генералната Дирекция за статута и проблемите на жените в обществото към Турското правителство, е създадена Информационната банка за кандидатстване (3B), която предоставя услуги на жените, страдащи от насилие и по въпроси на правното и психологическо консултиране, предприемачеството и трудовите въпроси; 

1995г.: Фондацията за закрила на жените в Purple Roof, която предоставя консултантски услуги на жените, които са били изложени на насилие, откри първия си  женски консултативен център и женски приют; 

1996г.: В рамките на Министерството на земеделието и селските райони на Турция е създадено "Отдел за жените в развитието на селските райони";  

17 февруари 1998 г .: Новият проект на Гражданския кодекс на Турция, съставен със съвместните усилия на Министерството на правосъдието и Генерална дирекция по статута и проблемите на жените е представен на обществеността за обществено обсъждане; 

Септември 1999г.: Република Турция, ратифицира Конвенцията за предотвратяване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

rodopite.net

 

0.0
Последна актуализация на:: четвъртък 07 март 2019 11:39
Сродни статии: Най новата Арменска трагедия Етнически националисти в кандидатските листи на ПП "Продължаваме Промяната" в гр.Кърджали Златна монета от Турско Сдружение на Изселници за шахматния гений Нургюл Салимова Турците и Македонците са против честването на 3-ти Март, като „национален празник" Удивителният свят на Лоли Лидерът на НПСД Орхан Исмаилов почете най-младата жертва на възродителния процес – бебето Тюркян… Ще изхвърчат ли и калинките на Караянчева? Кмета Неджми ли премахна турското приветствие от табелата на Джебел? Строителната треска в Кърджали и … Грешните действия на арменските лидери
Правата на жените в Османската Държава Република Турция Турция и България

1 Отговорите на Правата на жените в Османската Държава, Турция и България

Остави отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.