Новини  

Правата на жените в Османската Държава, Турция и България

1 Коментари
1643
07 мар 2019

 

Честит Международен ден на жената – 8-ми Март!!! 

Международният ден на жената се празнува всяка година на 8 март. Това е ден за международно признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените. 

Започнал само като политическо събитие за социалистите, празникът постепенно става част от културата на много страни.

 В много страни темата за политическите и човешките права на жените, отстоявани от ООН, е силно застъпена, а на борбата за признаване на тези права на жените по света се гледа отговорно и с надежда. 

В България денят се празнува и като Ден на майката. 

Нека разгледаме интересното историческо развитие на правата на жените в съседната Османската империя и РепубликаТурция от 1843г. до 1999г. т.е. в рамките на 155 години, като ги сравним с правата на жените в България...

Някои факти, като това, че жените в Република Турция са придобили избирателни права доста преди жените в Царство България са наистина интересни и изненадващи. 

Преди Републиката: 

1843г.: За първи път турските жени започват да заемат своето място в социалния живот с образованието по акушерство, което получавот от медицинските училища; 

1847г.: Публикуван е законът "Irade-i-sena", който предоставя равни права за наследство на момичета и момчета в Османската империя; 

1858г.: С публикуването на "Кодекса за земята" на Османската империя, на жените е дадено правото да наследяват имущество, и когато наследството е споделено - жените и мъжете(момчетата и момичетата) имат равни права;  

През същата/1858г./ година в Османската империя са открита и светски училища за момичетата; 

1869г.: Издава се първото специализирано женско седмично списание. Списанието "Terakk-i Muhadderat", което е описано като първата постоянна публикация за жени, започва да се публикува редовно; 

1869г.: Указът "Maarif-i Umumiye", е първото юридическото задължение за образованието на момичетата. Година по-късно се открива "училището за учители на момичета" Dar-ul Muaratimat в Истанбул; 

1871г.: Законът за създаване на семейство на Османската империя, който гласи, че бракът се сключва в присъствието на официален служител, минималната брачната възраст е определена, като 18 години за мъжете и 17 години за жените. Същият закон обявява и принудителните бракове за невалидни;

1876 г.: първата Конституция на Османската държава от 1876г.- Kanun-i Esasi, вменява еднакви права и задължения на жените и мъжете; 

1897г.: Жените, започват да заемат все повече и повече място в социалния живот, за първи път се наемат и жени като "платени работници по трудово правоотношение".  

1913г.: През тази година жените в Османската империя придобиват право да работят като държавни служители. Година по-късно жените имат право да се занимават и с търговска дейност и предприемачество; 

1914г.: В Османската империя е открита първата институция за висше образование за жени под името "İnas Darülfünunu"; 

1922г.: Жените за първи път се срещат със света на науката. По онова време седем жени се записват във Факултета по медицина в Истанбул;  

Републиканския период, 1923г.-1950г. 

1926г.: С приемането на Турския граждански кодекс са премахнати разпоредбите за полигамията и едностранния развод, а жените получават право на развод, попечителство и имущество; 

1930 г.: Жените в Турция получават правото да избират и да бъдат избирани на общински избори; Същевременно жените в Царска България например, за първи път получават частично право да гласуват на общински избори 7 години по късно- през 1937г.  

1930г.: Жените в Турция придобиват право на платен отпуск за раждане и отглеждане на дете; 

1933г.: Създадена е образователна дирекция "Техническо образование на момичетата", която осигурява професионално образование за момичета и жени; 

1933г.: Чрез изменение на Закона за селата, жените получават правото да стават кметове на села и да бъдат избирани в селските съвети; 

1934г.: С изменението на Конституцията на Р.Турция, жените получават правото да избират и да бъдат избирани на всички избори; За сравнение, през 1938г. само част от жените в България, а именно тези над 21 години, които са "омъжени, разведени или вдовици" придобиват право да избират, но не и да бъдат избирани на избори; Право да бъдат избирани, жените в България придобиват едва през 1946г.; 

1936г.: Кодексът на труда на Р. Турция влиза в сила. Направени и предвидени са специални договорености за професионалния живот на жените; 

1937г.: Турция ратифицира Конвенция № 45 на М.О.Т. от 1935 г., която забранява на жените да полагат тежък и опасен труд в рудниците и други; 

1945г.: Със Закон № 4772 се уреждат правата на жените за парична помощ за майчинство (обезщетение за майчинство); 

1949г.: Със Закон № 5417 се регулира пенсионното осигуряването за старост на жените, като равнопоставено на мъжете; 

 Републиканския период след 1950 г. 

1952г.: Министерството на здравеопазването на Република Турция започва да предоставя задължителни здравни услуги на майките и децата; 

1965г.: Приема се Законът за планиране на населението, който регламентира свободната продажба и разпространение на средства срещу бременността и признаването на правото на аборт в случай на медицинска необходимост; 

22 декември 1966 г.: Турция ратифицира Конвенция № 100 от 1951 г. на М.О.Т., която предвижда равно заплащане на жените и мъжете за еднакъв труд; 

27 май 1983 г.: С влизането в сила на Закона за планиране на населението, за жените се допускат крайни срокове до 10тата седмица за аборт и доброволни методи за хирургична стерилизация; 

 1985г.: Турция ратифицира Конвенцията на Организацията на обединените нации за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), Конвенцията влезе в сила през следващата година; 

1985г.: В петия петгодишен план за развитие на страната, Проблемите на жените се разгледаха в отделна глава, като бяха определени и специални политики по тези проблеми; 

1987г.: Създаде се Консултативен съвет по въпросите на женската политика - официална институция, фокусирана върху проблемите на жените; 

1989г.: В Истанбулския Университет е създаден Изследователски и приложен център по въпросите на жените. Днес броят на тези центрове, създадени в Университетите В Турция  е 13; 

20 февруари 1992 г .: Представители на Международен център за научни изследвания и напредък в образованието на ООН (INSTRAW) - Генерална дирекция "Статут и проблеми на жените" се срещнаха с представители Турското правителство и бе приета програма за връзка с жените в Турция и за сътрудничество с ООН. Бяха реализирани програми и проекти; 

1992г.: Създаде се Държавен статистически институт за социална структура и женски статистически клон с цел създаване на база данни, базирана на пола; 

1993г.: Открива се първата катедра "Изследвания по проблемите на жените" към Истанбулския университет и започва стажантската програма. Днес броят на университетите, които са предложили магистърска програма чрез откриване на магистърска степен по " Изследвания по проблемите на жените ", достигна десет; 

1993г.: Фондация "Солидарност на жените" открива специализиран женски консултативен център и женски приют с подкрепата на община Алтъндаг; 

1994г.: В Генералната Дирекция за статута и проблемите на жените в обществото към Турското правителство, е създадена Информационната банка за кандидатстване (3B), която предоставя услуги на жените, страдащи от насилие и по въпроси на правното и психологическо консултиране, предприемачеството и трудовите въпроси; 

1995г.: Фондацията за закрила на жените в Purple Roof, която предоставя консултантски услуги на жените, които са били изложени на насилие, откри първия си  женски консултативен център и женски приют; 

1996г.: В рамките на Министерството на земеделието и селските райони на Турция е създадено "Отдел за жените в развитието на селските райони";  

17 февруари 1998 г .: Новият проект на Гражданския кодекс на Турция, съставен със съвместните усилия на Министерството на правосъдието и Генерална дирекция по статута и проблемите на жените е представен на обществеността за обществено обсъждане; 

Септември 1999г.: Република Турция, ратифицира Конвенцията за предотвратяване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

rodopite.net

 

0.0
Последна актуализация на:: четвъртък 07 март 2019 11:39
Сродни статии: Златото поскъпна до 6 годишен рекорд ДПС-Кърджали от 6 месеца не дава отговор за стая за изучаване на Турски език Намаляването на ДДС-то било вредно в България!? Хотел във Варна краде ток за хиляди лева Volkswagen избира Турция Кръчма в двора на Кърджалийско училище Симпозиум за 30 годишнината от прогонването на турците от България Гръцките власти предупреждават за опасна зараза от комари 18 милиона Турчета си взеха Свидетелствата 45 станаха професиите с право на ранно пенсиониране,… в Турция
Република Турция Правата на жените в Османската Държава Турция и България

1 Отговорите на Правата на жените в Османската Държава, Турция и България

Остави отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.